Umowa na zastępstwo za nieobecnego nauczyciela

Zgodnie z art. 10 ust. 7 KN „w przypadku zaistnienia potrzeby wynikającej z organizacji nauczania lub zastępstwa nieobecnego nauczyciela, w tym w trakcie roku szkolnego, z osobą rozpoczynającą pracę w szkole, z nauczycielem kontraktowym lub z nauczycielami, o których mowa w ust. 5, stosunek pracy nawiązuje się na podstawie umowy o pracę na czas określony”.

Z zacytowanego przepisu wynika, że dyrektor będzie mógł nawiązać stosunek pracy na czas określony z nauczycielem kontraktowym oraz mianowanym lub dyplomowanym, jeśli:

  • zaistnieje potrzeba wynikająca z organizacji nauczania lub,
  • zaistnieje potrzeba zastępstwa nieobecnego nauczyciela.

Przepis ten stanowi wyjątek od zasad regulujących zatrudnienie nauczyciela kontraktowego, mianowanego lub dyplomowanego. Tak naprawdę nie ma tu znaczenia stopień awansu zawodowego nauczyciela, ale nawet jakby był on nauczycielem stażystą, to zgodnie z art. 10 ust 2 KN „z osobą posiadającą wymagane kwalifikacje, z zastrzeżeniem ust. 3, i rozpoczynającą pracę w szkole stosunek pracy nawiązuje się na podstawie umowy o pracę na czas określony na jeden rok szkolny w celu odbycia stażu wymaganego do uzyskania awansu na stopień nauczyciela kontraktowego, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 7. (…)”.

W związku z powyższym, jeśli zaistnieje potrzeba zastępstwa nieobecnego nauczyciela, dyrektor powinien zawrzeć – z nauczycielem stażystą, kontraktowym, mianowanym lub dyplomowanym – umowę na czas określony.

Zgodnie z art. 91c ust. 1 ustawy karta nauczyciela w zw. z art. 25 § 1 kodeksu pracy, umowa na zastępstwo może być zawarta jedynie na czas obejmujący usprawiedliwioną nieobecność pracownika. Dlatego w umowie na zastępstwo dyrektor powinien określić termin, w którym umowa rozwiąże się z jego upływem. Okres wypowiedzenia takiej umowy wynosi 3 dni robocze [33 (1) KP].

Porady prawne online, w tym porady prawne dla nauczycieli, porady prawne wrocław

Nie można dodać komentarza.