Pozwy

pozew o rozwód, pozew o alimentyPozew o rozwód, pozew o alimenty od 99 ZŁ brutto

Oprócz udzielania porad prawnych świadczymy również pomoc prawną w postaci sporządzenia pozwu w sprawie o rozwód lub alimenty. Pozwy sporządzane są przez profesjonalnego prawnika specjalizującego się w sprawach z zakresu prawa rodzinnego, co daje gwarancję dobrze skonstruowanego pozwu pod względem merytorycznym oraz formalnym. Wraz ze sporządzonym pozwem Klient otrzymuje również dodatkowe informacje dotyczące procedury związanej ze złożeniem pozwu we właściwym sądzie. W celu dokonania wyceny prosimy opisać swoją sytuację.

Bezpłatna wycena

sporządzanie pism porcesowychPisma procesowe od 59 ZŁ Brutto

Na życzenie Klienta sporządzamy pisma procesowe takie jak: wniosek o zwrot kosztów dojazdu dla świadka do siedziby sądu, wniosek o naprawienie wyrządzonej przestępstwem szkody, wniosek o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, wniosek o działanie w sprawie w charakterze oskarżyciela posiłkowego, wniosek o żądanie ścigania przestępstwa lub wykroczenia oraz inne. Sporządzamy również zażalenia i skargi na czynności komornika. W celu dokonania wyceny zapraszamy do kontaktu z nami.

Bezpłatna wycena

nakaz zapłaty, sprzeciw od nakazu zapłaty, wezwanie do zapłatyNakaz zapłaty, sprzeciw od nakazu zapłaty od 79 zŁ brutto, wezwanie do zapłaty tylko 39 ZŁ brutto

Oferujemy Państwu pomoc w sporządzeniu wezwania do zapłaty oraz pozwu o wydanie nakazu zapłaty. Pomagamy również naszym Klientom sporządzić sprzeciw od nakazu zapłaty. W przypadku sprzeciwu od nakazu zapłaty należy pamiętać, że od momentu doręczenia go dłużnikowi, biegnie 14 dniowy termin na jego wniesienie. Profesjonalizm i indywidualne podejście do każdego zlecenia daje gwarancję, że pozew lub inne pismo sporządzonego przez naszego prawnika będzie spełniało merytoryczne i formalne wymogi. Zapraszamy do kontaktu z nami w celu dokonania bezpłatnej wyceny.

Bezpłatna wycena