Porady prawne online

MASZ PROBLEM PRAWNY I NIE WIESZ JAK GO ROZWIĄZAĆ. NAPISZ DO NAS. U NAS PORADY PRAWNE OD 29 ZŁ BRUTTO
porady prawne online prawo rodzinne

Prawo rodzinne

 • rozwód
 • separacja
 • alimenty
 • małżeństwo
 • podział majątku
 • dzieci
 • rozdzielność majątkowa, intercyza
 • ubezwłasnowolnienie
 • Bezpłatna wycena

  porady prawne online prawo cywilne

  Prawo cywilne

 • sprzedaż, rękojmia, prawo konsumenckie, e-commerce
 • zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej
 • odszkodowania
 • najem
 • ochrona dóbr osobistych
 • windykacja, dochodzenie należności
 • nakazy zapłaty, sprzeciw od nakazu zapłaty
 • przedawnienia, egzekucja komornicza
 • Bezpłatna wycena

  image2

  Prawo pracy

 • wypadek w pracy
 • rozwiązanie umowy
 • urlop
 • czas pracy
 • wynagrodzenie
 • zawarcie umowy
 • mobbing w pracy
 • umowy cywilnoprawne
 • Bezpłatna wycena

  porady prawne online prawo spadkowe

  Prawo spadkowe

 • spadek
 • testament
 • zachowek
 • dział spadku
 • odrzucenie spadku
 • odpowiedzialność za długi
 • podatki
 • inne
 • Bezpłatna wycena

  porady prawne online prawo oświatowe

  Prawo oświatowe

 • Karta Nauczyciela
 • Ustawa o systemie oświaty
 • nawiązanie, zmiana i rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem
 • awans zawodowy nauczyciela
 • urlop dla poratowania zdrowia
 • statuty, regulaminy
 • przedszkola niepubliczne, szkoły niepubliczne
 • czas pracy, wynagrodzenie, urlopy
 • Bezpłatna wycena

  porady prawne online prawo karne

  Prawo karne i wykroczenia

 • sprawca
 • pokrzywdzony
 • świadek
 • zwrot kosztów dojazdu świadka do sądu
 • wypadki drogowe, przestępstwa internetowe
 • alkohol, narkotyki
 • nawiązka, zadość uczynienie za doznaną krzywdę
 • wykroczenia, mandaty
  Bezpłatna wycena