Obsługa prawna firm

sporządzanie regulaminu sklepu internetowegoSklepy internetowe, branża e – commerce

Oferta stałej obsługi prawnej skierowana jest do przedsiębiorców prowadzących swój biznes w branży e – commerce m. in. w formie sklepów internetowych. W ramach obsługi prawnej zapewniamy doradztwo prawne, pomoc w dostosowaniu działalności do aktualnych wymogów prawnych regulujących sprzedaż na odległość oraz ochronę danych osobowych. Pomagamy również w rozpatrywaniu reklamacji konsumentów oraz w ściąganiu niezapłaconych należności. W celu uzyskania szczegółowych informacji lub przygotowania oferty zapraszamy do kontaktu.

 

sporzadzenie polityki bezpieczeństwa, instrukcja zarządzania systemem informatycznymPlacówki oświatowe, edukacja

W ramach stałej obsługi prawnej oferujemy doradztwo prawne adresowane do dyrektorów i osób prowadzących placówki publiczne oraz niepubliczne, w ramach którego zapewniamy pomoc w podejmowaniu decyzji z zakresu zarządzania, w tym dotyczących spraw związanych z organizacją i zatrudnieniem pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych. Doradzamy również w kwestii rozwiązywania sporów wynikających ze stosowania prawa oświatowego. W celu uzyskania szczegółowych informacji lub przygotowania oferty zapraszamy do kontaktu.