czerwiec 2018

Zabezpieczenie dla firmy

Powiązane słowa kluczowe: ekonomia, pieniądz, przedsiębiorstwa, ubezpieczenia

W dobie kryzysu wiele firm traci płynność finansową, co stwarza niebezpieczną sytuację dla zasiadających w zarządzie i radzie nadzorczej. Za upadłość spółki mogą oni odpowiedzieć osobiście, całym swoim majątkiem. Z tego powodu na całym świecie rozpowszechniło się Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Członków Zarządu, w skrócie D&O od angielskiej nazwy Directors & Officers Insurance. Jest to rodzaj ubezpieczenia dla firm, które zapewnia członkom władz spółki (zarządu, rady nadzorczej, prokurentom, pracownikom szczebla kierowniczego, ich rodzinom i...

Dodany przez Marek Kowal | 2018-06-13

Dodany przez Marek Kowal | 2018-06-13